Mobil ledd reklamtrailer# JCT-STT-EF16T

JCT-STT-EF16T mobila LED-reklamvagnar tillsattes en ny designfilosofi i original grunden av fabriken. JCT-STT-E-F16T är en ny anpassad produkt som lunchades 2019 och som positionerar sig på utomeuropeiska marknader.