Försäljnings bilen JCT-STT-E-300 Reklam LED lastbil (påbyggnads kit)# JCT-STT-E-300

Försäljnings bilen JCT-STT-E-300 försäljningsbilen byggd av JCT-STT-företaget är med Foton-chassi och anpassad temainredning. Sidan av lastbilen kan expanderas, toppen kan lyftas upp och multimedia utrustning är valfri som belysningsställ, LED-display, ljudplattform, scenstege, kraftbox och lastbilsreklam.