Stor scenutställningsbil # JCT-STT-E-C60

Multimedia LED-skärmbuss , Det perfekta mediet, stabil prestanda Multimedia LED-skärmbuss, kombinerad fullfärg utomhus LED, monokrom skärm, rull box, högeffektiv stereoutrustning, och andra media visar tillsammans, stärka systemet optimering gör aktiviteten bekvämare drift, utrustningen körs stabilare, media visar me r enastående.