VMS solcellsdriven ledd trailer # JCT-STT-EF-4

JCT-STT VMS solledda släpvagn används för att släppa information om motorvägsväder, information om motorvägsbyggande, information om motorvägsblockering, information om väg ytans tillstånd, rekommenderad omvägsplaninformation, information om motorvägsdynamisk drift och tillhandahålla motorvägsinformation för förare. JCT-STT VMS solledda släpvagn har lång livslängd, hög ljusstyrka, låg energiförbrukning och kan fungera stabilt under svåra förhållanden. Samtidigt integrerar denna sats av JCT-STT VMS solledda släpvagn också ett nytt system för stöd, hydraulisk lyft och rotationsfunktioner.