Sjukvårdstält 13 ” x 26 ” # EXTRE-MED-X7-6

Sjukvårdstält med golv ,  väggar och transport bag