Medicinska Isolations tält # EXTRE-MED-X7-2

Sjukvårdstält med golv , 4 st väggar och transport bag