Sjukvårdstält # EXTRE-EMGT

Sjukvårdstält för många olika katasrofer och behandlingar av skadade människor